UKUS ITALIJE 2

05/06/2019 20:00


Gradska kuća


Lorenco Di Bela, klavir (Italija)

 

PROGRAM:

F. Šopen:

Etide:

-Op.10 br.3 u E-duru

-Op.10 br.12 u c-molu

-Op.25 br.1 u As-duru

-Op.25 br.2 u f-molu

-Op.25 br.12 u c-molu

Balada br.1 op.23 u g-molu

 

F. List:

Balada br.2 u h-molu, S.171

 

****

 

R. Šuman:

Krajzlerijana op.16

 

S. Rahmanjinov:

Etide slike:

-op.39 br.8 u d-molu

-op.33 br.8 u g-molu

 

F. List:

Parafraza na Verdijev Rigoleto

 

Koncert će biti održan u Svečanoj sali Gradske kuće u Somboru (Trg Svetog Trojstva 1), 5. juna u 20 časova.