KAMERNA POSLASTICA

01/10/2022 17:00


Gradska kuća


Od svojih početaka, SOMUS uspešno sarađuje sa Akademijom Umetnosti u Novom Sadu, angažujući njene studente i profesore, što u večernjim koncertnim terminima, što u programima za najmlađe. Redovni profesori Akademije Umetnosti u Novom Sadu, Laura Levai Aksin i Zoran Krajišnik, kroz dugu saradnju u neobičnom duu, predstaviće se delima velikih imena klasične muzike u obradama za flautu i gitaru.

Zoran Krajišnik, gitara
Laura Levai Aksin, flauta

 

PROGRAM:

K. F. E. Bah: Hamburška sonata

F. Šubert: Sonata Arpeggione

M. Ljobet: Šest katalonskih pesama

A. Pjacola: Istorija tanga

B. Bartok: Rumunske igre